Uszczelki przemysłowe

Dobierając rodzaj uszczelki dla danego połączenia uszczelnianego, uwzględnić należy wiele czynników, z których najważniejsze to: temperatura, ciśnienie pracy, rodzaj uszczelnianego medium i konstrukcja złącza. Dobór materiału na uszczelkę uwarunkowany jest ponadto przez: zakładaną cykliczność pracy, przewidywane drgania mechaniczne, staranność samego montażu uszczelki lub stan techniczny kołnierzy. Należy pamiętać o występowaniu naprężeń niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. Prawidłowo dobrana i zamontowana uszczelka obniża koszty produkcji (zmniejsza straty energii i mediów), zapobiega zanieczyszczeniu produktów oraz zanieczyszczeniu środowiska, zwiększa bezpieczeństwo działania obiektów przemysłowych. Uszczelnione we właściwy sposób złącze zachowuje szczelność przez długi czas eksploatacji. Niedopuszczalne jest powtórne stosowanie zdemontowanej uszczelki. Uszczelka, będąca zwykle małym i niewidocznym elementem działającego mechanizmu, stanowi jednocześnie o sprawności działania i żywotności produktu.

Zaopatrujemy klientów w uszczelki:

  • typu ARMET
  • metaloplastyczne
  • płaskie
  • sterowania
  • wielokrawędziowe
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ceny i dostępności prosimy o kontakt z działem handlowym!