Szczeliwa plecione

Szczeliwa plecione GAMBIT są najczęściej stosowanymi uszczelnieniami dławic pomp i armatury przemysłowej.

Łatwość ich stosowania, uniwersalność oraz trwałość powodują stałe zainteresowania użytkowników tym typem uszczelnień. Do produkcji szczeliwa GAMBIT wykorzystywane są przędze na bazie włókien naturalnych (głównie baweł­na), syntetycznych (poliakrylonitryl, aramid), PTFE czystych i modyfikowanych (uwłóknione, wypełnione grafitem, impregnowane olejem silikonowym), grafitowych, węglowych oraz ceramicznych.

Ze względu na miejsce stosowania dzielimy szczeliwa na dwie grupy:

szczeliwa plecione do zastosowań dynamicznych - są najstarszą i do tej pory najczęściej stosowaną formą uszczel­niania w pompach i armaturach. Wprowadzenie osiągnięć inżynierii materiałowej, nowych materiałów oraz bardziej wyspecjalizowanych kompozycji materiałowych i konstrukcyjnych pozwalają, przy zachowaniu prawidłowego montażu i eksploatacji, uzyskiwać coraz trwalsze uszczelnienia dławnic pomp, armatur oraz wałów mieszadeł, mikserów i młynów.   

Ze względu na warunki występujące w miejscu pracy tych szczeliw, do ich produkcji wykorzystuje się specjalnie dobrane kompozycje przędz i impregnatów. Szczeliwa te są stosowane w wszystkich gałęziach przemysłu, a zwłaszcza chemicznego, energetyki, gospodarki komunalnej.

szczeliwa plecione do zastosowań statycznych - stosowane są, jako uszczelnienia elementów maszyn i urządzeń, wszelkiego rodzaju zamknięć, gdzie najbardziej znaczącym parametrem jest temperatura i ciśnienie. Do produkcji szczeliw do zastosowań statycznych stosuje się specjalnie dobrane przędze i impregnaty. Stosowane są głównie w hutnictwie, energetyce, odlewnictwie oraz w przemyśle chemicznym i maszynowym.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ceny i dostępności prosimy o kontakt z działem handlowym!