Materiały termoizolacyjne

Oferujemy materiały termoizolacyjne podzielone na grupy:

tektury termoizolacyjne - wykonane są na bazie włókien ceramicznych i mineralnych, przy wykorzystaniu technologii papierniczej, wykazują odporność mechaniczną i gwarantują szczelność połączeń w zakresie niskich ciśnień.
Znajdują zastosowanie w hutnictwie żelaza i metali kolorowych, odlewnictwie (piece indukcyjne, przykrycia kanałów spustowych), w przemyśle ceramicznym i chemicznym, oraz w energetyce jako uszczelnienia kanałów spalin i gazów poreakcyjnych.

płyty termoizolacyjne - wykonane z włókien ceramicznych i odpowiednio dobranych spoiw, charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, niską przewodnością cieplną, niską gęstością i doskonałą odpornością na zmiany temperatury.  Produkowane w wersji twardej i elastycznej.
Znajdują zastosowanie jako wyłożenia pieców szklarskich, ceramicznych, metalurgicznych; wykładziny wózków piecowych, wypełnienia szczelin dylatacyjnych, osłonki nadlewów w odlewnictwie, osłonki termopar, wysokotemperaturowe uszczelki, rynny odlewnicze. Standardowo płyty CV produkowane są w formatach 1000x1000mm i 1000x500mm; grubość 5,0 – 200mm, powyżej  200 mm wykonywane jako klejone.

tkaniny i taśmy termoizolacyjne - wykonywane one są na bazie odpornych na wysokie temperatury przędz szklanych, kaolinowych, glinokrzemianowych, kwarcowych i aramidowych. Dzięki specjalnej konstrukcji i wzajemnemu przeplataniu przędz uzyskuje się wyrób zwarty i niepodatny na rozwarstwienia nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.
Taśmy termoizolacyjne mogą być stosowane jako izolacja elementów narażonych na wysoką temperaturę lub termoizolacja instalacji wysokotemperaturowych, czy instalacji parowych.
Tkaniny szklane mogą być stosowane jako osłony kompensatorów, kurtyny spawalnicze, do produkcji rękawic i ubrań roboczych, izolacja termiczna węży, kabli, przewodów.

szczeliwa plecione - stosuje się głównie do technicznej izolacji mediów zarówno gorących,  jak i zimnych.
Szczeliwa stosuje się również do uszczelniania kotłów, komór piecowych, suszarek, młynów kulowych, zbiorników. Szczeliwa plecione posiadają gęsty oplot, dzięki temu odznaczają się wyższą trwałością mechaniczną od sznurów skręcanych czy oplatanych. Szczeliwa wykonane są standardowo w przekroju kwadratowym, jednak na specjalne zamówienie mogą występować w przekroju okrągłym lub prostokątnym. Istnieje możliwość uzgodnienia twardości szczeliwa.

sznury termoizolacyjne - mają zastosowanie jako izolacja cieplna wszelkiego typu przewodów przemysłowych, instalacji cieplnych, maszyn i urządzeń. Stosuje się je również jako uszczelnienie statyczne wszelkiego typu komór suszarek i pieców.
Do produkcji sznurów stosuje się rowing szklany, przędzę szklaną teksturowaną, przędzę kaolinową, przędzę glinokrzemianową.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ceny i dostępności prosimy o kontakt z działem handlowym!